Từ 8h sáng tới 22h tối 024.3556.1000 A32 TT19 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Gà rang muối

Mô tả chi tiết

Nội dung đang được cập nhật...

Các món ăn liên quan