Từ 8h sáng tới 22h tối 024.3556.1000 A32 TT19 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Gà nướng

Mô tả chi tiết

Nội dung đang được cập nhật...

Các món ăn liên quan